Dr Van Craenenbroeck

Deze afspraak is bij Dr Van Craenenbroeck in Nottebohm Antwerpen, Biartstraat 2, 2018 Antwerpen. Gelieve hieronder "resultaatsbespreking" of "Consultatie cardiologie Dr Van Craenenbroeck" (consultatie + ecg in rust en bij inspanning + echografie) te selecteren en vervolgens in het veld "toelichting" uw rijksregisternummer en de naam van uw huisarts te noteren. Uw afspraak is definitief na bevestiging via mail.